Planul de investiții pentru o Europă durabilă, în dezbaterea Parlamentului European!

PPEÎn cadrul ședinței plenare a Parlamentului European, a avut loc un schimb de opinii pe marginea planului de investiții pentru o Europă durabilă – modalități de finanțare a Pactului verde. Planul de investiții pentru o Europă durabilă (SEIP) joacă un rol central în asigurarea succesului Pactului verde și al tranziției către o economie mai durabilă și mai rezilientă. Astfel, finanțarea din cadrul SEIP, la nivelul UE și la nivel național, trebuie să fie direcționată către politicile și programele cu cel mai mare potențial de a contribui la combaterea schimbărilor climatice.

Europa se angajează să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic în 2050. Pactul Ecologic European are în vedere sustenabilitatea mediului, protecția resurselor naturale și utilizarea responsabilă a resurselor, drept urmare, trebuie să fie puse la dispoziție modalități multiple de finanțtare a acestor obiective.

Siegfried MUREŞAN, europarlamentar PNL, raportorul acestui dosar, a transmis următoarele mesaje: „O bună parte din succesul Pactului depinde de finanțarea sa. Înainte de începerea pandemiei, ne-am stabilit obiective ambițioase. Combaterea schimbărilor climatice, o poluare mai scăzute, acestea trebuie să rămână sarcini permanente. Suntem angajați să susținem obiectivele Pactului Verde.Vrem să înțelegem din partea Comisiei cum se va asigura finanțarea. Va trebui să atingem obiectivele Pactului Verde, cu ajutorul întreprinderilor noastre, nu împotriva acestora. Fondurile din reziliența pentru redresare ar trebui incluse în Planul pentru o Europă durabilă. Va trebui să vedem cum putem conjuga aceste investiții cu politicile agricole, de coeziune.
Noi, Comisia și statele membre trebuie să fim angajați să renunțăm la sursele de energie mai puțin curate. Ne interesează să optăm pentru proiectele cu potențialul cel mai mare pentru atingerea obiectivelor de climă. Parlamentul, Comisia și Consiliul au făcut progrese semnificative în stabilirea unui calendar pentru resurse proprii.”

Valdis DOMBROVSKIS, vicepreședintele Comisiei Europene, a subliniat următoarele idei: „Acum aproximativ 10 luni, CE a adoptat Planul european pentru investiții durabile pentru Green Deal. Astăzi, când vă vorbesc, sunt uluit cât de mult s-au schimbat lucrurile. Combaterea schimbărilor climatice se adaugă acum luptei împotriva pandemiei. Facem eforturi în acest sens și vrem să sprijinim economia. Nu înseamnă că au dispărut schimbările climatice. angajamentul nostru de a deveni primul continent neutru dpdv climatic rămâne în vigoare. Comisia salută acordul istoric dintre PE și Consiliu cu privire la viitorul buget UE. Vrem să sporim investițiile durabile și printr-o platformă internațională. Pachetul nostru de redresare este în conformitate cu Green Deal.”