Politica Agricolă Comună și Politica de Coeziune nu trebuie să fie supuse niciunei reduceri bugetare!

PPEÎn cadrul ședinței Grupului PPE din Parlamentul European, am avut un schimb de opinii pe marginea Rezoluției privind Noul Cadru Financiar Multianual, Resursele proprii și Planul de redresare. Strategia de recuperare a Europei ar trebui să se bazeze pe principiile coeziunii economice și teritoriale, a dialogului social și a transformării către o economie rezistentă, durabilă, justă și competitivă. În cadrul acestei rezoluții, se subliniază necesitatea unui CFM ambițios care să răspundă așteptărilor cetățenilor UE și să corespundă angajamentelor și ambițiilor politice ale UE cu mijloacele financiare necesare.

Am intervenit în cadrul dezbaterii și am subliniat faptul că această rezoluție este rezultatul unor compromisuri bune. I-am felicitat pe colegii mei Siegfried Mureșan, José Manuel Fernandes și Jan Olbrycht pentru munca excelentă. Următorul buget trebuie să acorde prioritate sumelor pentru finanțarea Politicii Agricole Comune și coeziunii.

Dacă Comisia dorește să continue cu Green Deal și strategia Farm to Fork, fermierii vor fi expuși la mai multe condiții și aceasta va implica mai multe cheltuieli. Prin urmare, Politica Agricolă Comună nu trebuie să fie supusă vreunei tăieri bugetare. În plus, dacă reducem sumele fondurilor de coeziune, regiunile mai sărace se vor confrunta cu un proces accelerat de depopulare. Și, de asemenea, un lucru foarte important, statele membre trebuie să contribuie mai mult cu propriile venituri!