Prefinanțarea acordată programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului UE nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale de sprijinire a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI).

YEI vizează regiunile în care rata șomajului în rândul tinerilor depășește 25 %, susținând astfel exclusiv tinerii care nu sunt nici încadrați în muncă, nici înscriși într-un program de învățământ sau de formare.

Din păcate, această inițiativa nu și-a putut atinge obiectivul la cote maxime deoarece nu a fost utilizat de către statele membre, un motiv invocat de acestea fiind lipsa unei prefinanțări suficiente pentru a fi demarate măsurile necesare.

În acest sens, doresc să salut inițiativa Comisiei de a debloca 1 miliard de euro pentru a asigura nivelul de prefinanțare solicitat.

Lupa împotriva șomajului și promovarea forței de muncă în rândul tinerilor sunt esențiale și trebuie susținute cu atât mai mult cu cât tinerii reprezintă viitorul societății noastre.