Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020

Raportul privind pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020 sublinează importanță existenței unei politici orientate spre viitor în care Uniune să-și asume mărirea nivelului de interconectare electrică la 10% până în 2020. Acest obiectiv este unul valoros care stabilește o direcție sigură și durabilă a sistemului de energie electrică.

La acest moment, 12 state membre situate cu precădere la periferia Uniunii rămân în continuare sub pragul de 10 % al obiectivului de interconectare, fiind izolate de piața internă a energiei electrice.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece este nevoie de un efort conjugat pentru a sprijini statele membre al căror nivel scăzut de conectivitate împiedică finalizarea pieței interne a energiei electrice să îndeplinească acest obiectiv. Drept urmare, este nevoie de o determinare asiduă pentru a atinge scopurile fixate și o intensificare a lucrărilor în grupurile avizate pe această problemă.