În România, rata de absorbție a fondurilor europene pe Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) aferent perioadei de programare 2007-2013 a fost sub 90%.

Principalul motiv pentru care nu a fost posibilă accesarea mai multor fonduri este rezilierea mai multor contracte pe baza lipsei cofinanțării. Prin urmare, au fost reziliate o serie de contracte care în total, ajungeau la sute de milioane de euro. Această problemă a apărut după ce beneficiarii nu au mai putut accesa credite de la bănci, deși, în prealabil, băncile au eliberat scrisori de confort, înainte de depunerea cererilor de finanțare. Astfel, instituțiile bancare nu și-au mai respectat angajamentele, făcând imposibilă implementarea proiectelor eligibile.

Există anumite instrumente de care Comisia dispune pentru a monitoriza activitatea instituțiilor bancare în ceea ce privește acordarea creditelor în vederea accesării fondurilor europene?

Ce măsuri pot fi aplicate astfel încât să fie reglementată problema cofinanțării și să se evite situații de reziliere a contractelor pe baza lipsei cofinanțării?