Franța este țara în care preocuparea față de situația demografică a fost și a rămas o constantă, acesta fiind și rezultatul unei veritabile strategii construite și cultivate de decenii de către școala demografică franceză. Franța are astăzi o demografie sănătoasă, în primul rând prin nivelul ridicat al fertilității (aproape doi copii la o femeie), iar în spatele acestei realități se află o politică familială complexă, construită în aproape cinci decenii și adaptată continuu la schimbările pe care le cunoaște starea demografică.

O analiză a dinamicii populației în 33 de țări europene la nivel regional (1 495 de unități teritoriale), prin luarea în considerare a mișcării naturale și migratorii, acoperind perioada 1990-2010, plasează România în grupa celor 9 țări cu gradul cel mai ridicat al procesului de depopulare. Din cele 42 de unități teritoriale incluse în analiză (41 de județe + Municipiul București), 37 cunosc o depopulare.

Care sunt măsurile recomandate de către Comisie pentru autoritățile române, astfel încât acest declin demografic să fie stopat prin implementarea de programe specifice, pe termen lung?