Problema furnizorilor de formare profesională

Prin hotărârea Guvernului numărul 567/2015 pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 918/2013 privind aprobarea Cadrului Național al calificărilor este prevăzută imposibilitatea furnizorilor de formare profesională de a mai ține cursuri pentru adulții cu studii superioare. Aceste modificări legislative vor fi puse în aplicare începând cu data de 1 ianuarie 2016, singurele instituții care vor mai fi competente de a organiza cursuri pentru adulți, nivelurile 5 și 6 de calificare, fiind universitățile.

Consecințele acestei hotărâri sunt multiple. În primul rând, formatorii autorizați, instituțiile publice, fundațiile, asociațiile care organizau cursuri de nivel 5 și 6 de calificare vor rămâne fără activitate în acest sens, fiind susceptibile de a intra chiar în insolvență. În al doilea rând, s-ar produce un blocaj pe piața formării profesionale a adulților, ar duce chiar și la creșterea numărului de șomeri. În al treilea rând, o consecință la nivel macro ar fi imposibilitatea atingerii obiectivelor de creștere a participării adulților la programele de învățare pe tot parcursul vieții de la 2% în 2013 la nivelul de 10% în 2020, obiectiv prevăzut în Acordul de parteneriat 2014-2020.

Care este punctul de vedere al Comisie cu privire la hotărârea Guvernului de a nu mai permite furnizorilor autorizați de a organiza cursuri pentru adulții cu studii superioare?