În contextul în care procedurile transfrontaliere de insolvenţă nu mai constituie o excepţie, ci un fenomen curent care afectează nu doar întreprinderile sau grupurile de întreprinderi de mari dimensiuni, dar şi IMM-urile, această prropunere a Comisiei este binevenită deoarece este o iniţiativă importantă care vizează dreptul Uniunii Europene privind societăţile comerciale. Se observă faptul că există anumite domenii ale dreptului insolvenţei în care armonizarea este dorită şi realizabilă, lucru care este pe deplin valabil în prezent. Mai mult, nu trebuie neglijat nici faptul că disparităţile dintre legislaţiile naţionale privind insolvenţa conduc la apariţia unor avantaje sau dezavantaje din punctul de vedere al competitivităţii şi la dificultăți pentru întreprinderile cu activităţi transfrontaliere şi ar putea deveni obstacole în calea restructurării cu succes a întreprinderilor insolvente.

Am votat în favoarea raportului deoarece consider că desfăşurarea în bune condiţii, în mod coordonat a procedurilor de insolvență poate juca un rol important în ceea ce priveşte evitarea lichidării grupurilor şi poate să contribuie la o mai bună valorificare a activelor şi la menţinerea locurilor de muncă.