Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice (dezbatere)

Domnule președinte, domnule comisar, producția ecologică reprezintă resursa inestimabilă de sănătate pentru cetățeni și mediul înconjurător, care trebuie să-și găsească un loc important în noua Politică Agricolă Comună și care trebuie protejată de Uniunea Europeană prin mecanisme eficiente, care să garanteze standardele înalte în acest domeniu.

Fermierii trebuie să fie plătiți în mod echitabil pentru eforturile de a furniza pe piață produse de înaltă calitate, dar și pentru contribuția semnificativă la menținerea unui mediu curat și sănătos.

Consumatorilor trebuie să li se garanteze, prin instituirea unor mecanisme eficiente, că produsele bio, cumpărate întotdeauna la prețuri mai mari decât produsele clasice, sunt într-adevăr obținute în cadrul unui proces care a fost atent controlat în toate etapele producției. De asemenea, etichetarea lor trebuie să fie clară și neîndoielnică, pentru a evita confuziile și contrafacerea acestora.

Practicile concurențiale neloiale trebuie prevenite și combătute prin acțiuni severe și descurajante.

Statele membre trebuie să implementeze regulamentele europene în domeniu, astfel încât să nu creeze sarcini administrative suplimentare pentru fermierii din acest sector.

Totodată, apreciez că este extrem de importantă cointeresarea fermierilor mici și mijlocii în vederea asocierii, pentru a-și consolida poziția lor în lanțurile alimentare, dar și colaborarea acestora cu marii fermieri din acest sector.

Nu în ultimul rând, importurile de produse ecologice din țările terțe trebuie să fie atent și minuțios verificate, astfel încât să existe garanții că standardele înalte de calitate din Uniunea Europeană sunt respectate, asigurându-se astfel o protecție eficientă atât a fermierilor, cât și a consumatorilor europeni.