Producția europeană de grâu a fost puternic afectată de secetă și inundații

Comerţul mondial cu grâu este modificat de impactul fenomenelor meteo extreme asupra recoltelor din Uniunea Europeană, în timp ce în alte părţi ale lumii culturile de grâu trec printr-o perioadă favorabilă. Seceta şi inundaţiile au afectat culturile de grâu din blocul comunitar. În cazul Uniunii Europene, analiştii estimează că exporturile franceze de grâu ar putea scădea la jumătate în acest an, din cauza unei recolte slabe, chiar dacă recoltele mai bune din Polonia şi ţările baltice ar putea reduce o parte din deficitul UE.

În ceea ce priveşte România, producţia medie la grâu în acest an este de 2,9 tone pe hectar, în scădere cu 40% faţă de 2019, când regimul precipitaţiilor a fost unul normal. Seceta a afectat puternic culturile de toamnă, mai ales în zona de sud-est şi est a ţării.

Care sunt instrumentele de care dispune Comisia în vederea sprijinirii cultivatorilor europeni de grâu?

Răspuns dat de dl Wojciechowski

în numele Comisiei Europene
Referința întrebării: E-006948/2020

Comisia este pe deplin conștientă de dificultățile cu care se confruntă producătorii de grâu din UE în timpul sezonului curent, și anume condițiile meteorologice atipice care au predominat pe parcursul perioadei de vegetație, ceea ce a dus la randamente dezamăgitoare în unele state membre.

Europa este din ce în ce mai afectată de perioade de secetă severă și de durată mai lungă. Deși există incertitudini cu privire la evoluția condițiilor climatice, Comisia acordă o importanță deosebită abordării și atenuării impactului schimbărilor climatice. Ca parte a Pactului verde european, Comisia pregătește în prezent Comunicarea privind noua strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice, planificată pentru primul trimestru al anului 2021.

În plus, în propunerea sa privind viitoarea politică agricolă comună, Comisia propune îmbunătățirea în continuare a funcționării instrumentelor de gestionare a riscurilor pentru a ajuta fermierii să gestioneze riscurile legate de producție și de venit, inclusiv riscurile care decurg din schimbările climatice. În prezent, statele membre au la dispoziție o serie de astfel de instrumente, în special prin intermediul programelor de dezvoltare rurală sau al normelor privind ajutoarele de stat.

De exemplu, în cadrul programelor de dezvoltare rurală(1), statele membre pot introduce măsuri care să prevadă sprijin pentru gestionarea riscurilor. Acestea au, de asemenea, posibilitatea de a acorda ajutoare naționale(2). România a acordat deja ajutoare de stat fermierilor afectați de secetă în toamna anului 2019(3).