Productivitatea scăzută a muncitorilor din agricultură

În urma unei analize demarate de rețeaua internațională de firme Pricewaterhouse Coopers referitoare la sectorul agricol din România, a fost subliniată o serie de probleme din acest sector. Raportul prezintă principalele cauze pentru care ponderea agriculturii din produsul intern brut a scăzut de la 22,6% în 1993 la 5% în 2015. Principalele elemente care au condus la această scădere sunt: lipsa fermelor medii, lipsa tehnologizării, a irigațiilor, fragmentarea masivă a suprafețelor agricole, dar și deficiențe de pregătire a muncitorilor din agricultură.

În ciuda faptului că o treime din populația din România își desfășoară activitatea în agricultură, productivitatea persoanelor este foarte scăzută, sub 20% din media europeană. De asemenea, 85% dintre cei care lucrează în agricultură nu sunt salariați, muncind pentru propriile culturi. Majoritatea persoanelor au învățat agricultură în practică, fără a avea studii minime în domeniu.

Ce instrumente are Comisia la îndemână în vederea creșterii productivității persoanelor care lucrează în agricultură?