Programe de informare și sensibilizare cu informații precise privind pesticidele și riscurile la care se expune consumatorul

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor se referă la informarea și programele de sensibilizare în această privință.

Așadar, statele membre trebuie să ia măsuri în vederea informării publicului și a promovării și facilitării programelor de informare și sensibilizare și a punerii la dispoziția publicului de informații precise privind pesticidele, în special privind riscurile pe care le prezintă acestea, incluzând pericolele și potențialele efecte acute și cronice în ceea ce privește sănătatea umană.

Din păcate, până în momentul de față, Comisia nu a inițiat niciun fel de campanie de informare sau program de sensibilizare în acest sens. Ținând cont de raportul EFSA 2013, au fost găsite reziduuri de mercur în produse alimentare (unde se recomandă schimbarea legislației), iar urme de pesticide care depășesc limita admisă au fost găsite în mâncare de bebeluși etc.

Având în vedere cele menționate mai sus, are în vedere Comisia o propunere de program de informare și sensibilizare a consumatorului și a utilizatorului privind pesticidele și riscurile pe care acestea le prezintă?