Programul operațional „Prima împădurire a terenurilor agricole”

De la demararea Programului Național de Dezvoltare Rurală în România, din anul 2008, au fost selectate pentru finanțare nerambursabilă aproximativ 100 de mii de proiecte, cu o valoare de peste 7,1 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un grad de angajare de 116% a fondurilor publice disponibile prin PNDR pentru proiecte de investiții.

Cu toate acestea, interesul pentru măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”, care avea ca scop creșterea suprafeței de pădure cu rol de protecție împotriva inundațiilor, a solurilor și suprafețelor de păduri cu rol de protecție împotriva factorilor naturali, a fost destul de scăzut, fiind depuse 52 de cereri de finanțare, din care au fost contractate doar 26 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,55 milioane de euro.

Pe de altă parte, în urma daunelor produse de secetă, incendii sau inundații, România a primit în anii precedenți un ajutor substanțial prin intermediul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene. Doar anul trecut a beneficiat de un sprijin financiar de 2,4 milioane euro pentru acoperirea pierderilor în urma secetei și incendiilor.

1. Cum consideră Comisia că ar trebui intensificate eforturile pentru contractarea proiectelor pe măsura 221?

2. Cu ce măsuri ar putea interveni Comisia pentru a crește interesul pentru proiecte de împădurire a terenurilor agricole?