Progrese reduse la nivelul Uniunii în combaterea rezistenței la antimicrobiene!

PPERezistența la antimicrobiene este una dintre principalele mari amenințări la nivel european și global. Potrivit însă unui raport recent al Curții de Conturi Europene, combaterea la nivelul UE a „bacteriilor multirezistente”, în special a bacteriilor care au devenit rezistente la antibiotice, a înregistrat puține progrese până în prezent.

Cu toate că acțiunile întreprinse de UE au condus la unele progrese, în special în ceea ce privește sănătatea animală, există puține dovezi care să ateste faptul că impactul rezistenței la antimicrobiene (RAM) asupra sănătății s-a redus. Curtea a ajuns la concluzia că sprijinul acordat de UE pentru consolidarea aplicării de către statele membre a principiului „o singură sanatate” pentru a combate RAM a fost valoros. În special, acesta a contribuit la adoptarea unor decizii de politică în cunoștință de cauza și a facilitat cooperarea și schimbul de experiență între statele membre.

Curtea arată însă că există potențial pentru realizarea mai multor sinergii care să sprijine combaterea RAM, prin investiții țintite și rentabile. De asemenea, această evidențiază unele lacune la nivelul monitorizării progreselor și al supravegherii infecțiilor asociate asistenței medicale, ceea ce este probabil să încetinească acțiunile de combatere a RAM. Bugetul UE constituie o sursă importantă de finanțare a investițiilor în cercetarea în domeniul RAM. Până în prezent însă nu s-a realizat niciun progres decisiv în dezvoltarea de noi clase de antimicrobiene. Voi adresa Comisiei Europene o întrebare, în baza procedurilor parlamentare de care dispun, în care am solicitat să îmi transmită măsurile pe care le va lua astfel încât să se realizeze progrese semnificative dezvoltarea de noi clase de antimicrobiene și în procesul de combatere a rezistenței la antimicrobiene.