“Proiectele LIFE pot cu adevărat conduce la o schimbare concretă pe teren"!

PPEAproximativ 220 de milioane EUR sunt alocate unei game largi de proiecte ce vizează mediul si eficiența utilizării resurselor, natura și biodiversitatea, guvernanța și informarea în domeniul mediului.

Peste 60 de milioane EUR sunt destinate sprijinirii unor proiecte ce vizează combaterea efectelor schimbărilor climatice, adaptarea la acestea, precum și guvernanța și informarea în domeniu.
Proiectele LIFE sprijină, de asemenea, reducerea consumului de energie în clădirile noi, în conformitate cu recent lansata Strategie a UE privind valul de renovări ale clădirilor. Fondurile vor fi utilizate pentru elaborarea unei soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon universale și la un preț accesibil, care ar putea reduce consumul de energie în toate clădirile noi cu până la 40%.
Sunt incluse aici investiții majore menite să protejeze și să consolideze biodiversitatea Europei. Proiecte precum restaurarea turbăriilor (ecosisteme unice care adăpostesc multe specii foarte adaptate, rare și amenințate), vor contribui la punerea în aplicare a Strategiei UE în domeniul biodiversității.
Fondurile vor fi direcționate și către proiecte care să împiedice risipa de alimente și să conducă la îmbunătățirea gestionării deșeurilor în conformitate cu noul Plan de acțiune al UE pentru economia circulară.
Mai mult, se alocă resurse financiare pentru numeroase proiecte care vor ajuta industriile mari consumatoare de energie să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu ambițiosul Plan al Comisiei pentru atingerea obiectivului pentru 2030 privind clima și cu obiectivul nostru privind neutralitatea climatică.
Frans Timmermans, vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, a declarat: „Pactul verde european este foaia noastră de parcurs către o Europă verde, favorabilă incluziunii și rezilientă. Proiectele LIFE întruchipează aceste valori deoarece reunesc statele membre în scopul protejării mediului, refacerii cadrului natural și sprijinirii biodiversității. Aștept cu interes rezultatele acestor noi proiecte.”
Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, a adăugat: „Proiectele LIFE pot cu adevărat conduce la o schimbare concretă pe teren. Ele oferă soluții pentru unele dintre cele mai grave provocări ale epocii noastre, cum ar fi schimbările climatice, distrugerea naturii și utilizarea nesustenabilă a resurselor. Dacă sunt reproduse rapid și pe scară largă la nivelul întregii UE, ele pot ajuta UE să își atingă obiectivele ambițioase cuprinse în Pactul verde european și pot contribui la construirea unei Europe mai ecologice și mai reziliente pentru noi toți, dar și pentru generațiile viitoare.”