Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile

Bugetul general UE pentru exercițiul financiar 2016 constă în propunerea reducerii cuantumului sumelor care urmează a fi redistribuite de la o serie de linii bugetare aferente programului Orizont 2020 și Mecanismului pentru conectarea Europei. Rezultatul va fi creșterea cu 153 de milioane EUR a creditelor de angajament pentru Orizont 2020 și cu 150 de milioane EUR creditelor aferente Mecanismului pentru interconectarea Europei.

În contextul actual trebuie să se țină seama de un efort financiar pentru a aborda deficiențele economiei Uniunii Europene, dar și provocările pe care le confruntă: migrația și criza refugiaților, acțiunile care trebuie întreprinse cu privire la criza fermierilor, creșterea locurilor de muncă, rolul-cheie jucat de microîntreprinderi și IMM-uri, dar și angajamentul de a reduce întârzierile de plată restante pentru perioada 2007-2013 a programelor de coeziune la aproximativ 2 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2016.

Am votat în favoarea acestei propuneri deoarece duce la creșterea fondurilor pe linii precum: Migrație și Azil, Erasmus Plus, creșterea inovării pentru IMM-uri, frontierele inteligente externe ale UE, programe care pun bazele unei Uniuni Europene prospere și cu o rată a șomajului cât mai mică.