Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale (dezbatere)

Investițiile în rețele de foarte mare capacitate și asigurarea accesului la internet tuturor cetățenilor pe întreg teritoriul Uniunii Europene, inclusiv în zonele rurale și îndepartate, sunt absolut necesare pentru stimularea inovației, a incluziunii sociale și a creșterii competitivității. Având posibilitatea de a oferi acces la internet turiștilor, intreprinderile mici și mijlocii locale, orientate în special spre turism, vor avea posibilitatea de a se dezvolta, devenind mai atractive pentru cetățenii de pretutindeni. De asemenea, în agricultură, accesul la rețele de mare viteză și la serviciile tehnologiei informației și comunicațiilor, ar reprezenta un pas extrem de important în atingerea obiectivului privind instalarea tinerilor fermieri. Numărul total al fermierilor din UE a scăzut rapid în ultimul deceniu, de la 14,5 milioane în 2005 la 10,7 milioane în 2013. În aceeași perioadă, numărul tinerilor fermieri s-a redus de la 3,3 milioane la 2,3 milioane. Or, dacă ne dorim ca agricultura să fie sustenabilă de-a lungul generațiilor, este vital ca tinerii fermieri să beneficieze de un sprijin eficace constând atât în sprijinul financiar acordat de către UE, cât și în furnizarea de internet. Să nu uităm, conectivitatea la internet nu este un lux, ci o necesitate stingentă a lumii moderne fără de care nu vom înregistra progresele dorite.