Rezoluția Parlamentului European referitoare la atenuarea consecințelor cutremurelor din Croația

Parlamentul European, – având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, – având în vedere articolul 174, articolul 175 al treilea paragraf și articolul […]

Citeste tot...

Rezoluția Parlamentului European referitoare la atenuarea consecințelor cutremurelor din Croația (2021/2504(RSP))

Parlamentul European, – având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, – având în vedere articolul 174, articolul 175 al treilea paragraf și articolul […]

Citeste tot...

Rezoluția Parlamentului European referitoare la comemorarea celei de a 30-a aniversări a revoluției din România din decembrie 1989

Parlamentul European, – având în vedere principiile universale ale drepturilor omului și principiile fundamentale ale Uniunii Europene, care este o comunitate bazată pe valori comune, – având în […]

Citeste tot...

Democrația și justiția în România (dezbatere)

Domnule președinte, domnule comisar, dincolo de orice declarații care se fac astăzi aici există o realitate care nu poate fi ignorată: peste 400 de mii de […]

Citeste tot...

Rezoluția Parlamentului European referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante

Parlamentul European, –  având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la brevetarea procedeelor biologice esențiale(1), –  având în vedere Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și […]

Citeste tot...

Rezoluția Parlamentului European referitoare la o nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020

Parlamentul European, –  având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), –  având în vedere articolul 43 din TFUE privind funcționarea politicii agricole comune și […]

Citeste tot...

Rezoluția Parlamentului European referitoare la o nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020

Parlamentul European, –  având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), –  având în vedere articolul 43 din TFUE privind funcționarea politicii agricole comune și […]

Citeste tot...

Rezoluția Parlamentului European referitoare la epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii

Parlamentul European, –   având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva […]

Citeste tot...

Rezoluția Parlamentului European referitoare la lista de probleme adoptate de Comitetul Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu handicap în legătură cu raportul inițial al Uniunii Europene

Parlamentul European, –       având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH) și intrarea sa în vigoare în UE la 21 ianuarie 2011, în conformitate […]

Citeste tot...

Rezoluția Parlamentului European referitoare la epidemia de Xylella fastidiosa care afectează măslinii

Parlamentul European, –       având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale […]

Citeste tot...

Rezoluția Parlamentului European referitoare la recentele tragedii care au implicat nave cu migranți în Marea Mediterană

Parlamentul European, –       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, –       având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, –       având în vedere […]

Citeste tot...

Rezoluția Parlamentului European referitoare la măsurile de combatere a terorismului

Parlamentul European, –   având în vedere articolele 2, 3, 6, 7 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolele 4, 16, 20, 67, 68, 70, […]

Citeste tot...

Rezoluția Parlamentului European referitoare la măsurile de combatere a terorismului

Parlamentul European, –       având în vedere articolele 2, 3, 6, 7 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolele 4, 16, 20, 67, 68, 70, […]

Citeste tot...

Rezoluția Parlamentului European referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune în perioada 2014-2020

Parlamentul European, –  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 4, 162 și 174-178, –  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului […]

Citeste tot...

Rezoluția Parlamentului European referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020

Parlamentul European, –       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind […]

Citeste tot...