Protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara UE (dezbatere)

Domnule președinte, transportul animalelor vii este o problemă reală, care nu trebuie să fie ignorată. Un transport cu încălcarea standardelor de bunăstare al animalelor va influența negativ calitatea cărnii și va afecta sănătatea consumatorilor. Statele membre trebuie să depună eforturi pentru dezvoltarea capacităților de abatorizare la nivel microregional. Scurtarea distanței și a timpului de transport dintre ferme și abatoare, dar, mai ales, dintre abatoare, centrele de procesare și desfacere este esențială pentru asigurarea de produse de calitate pentru consumatori.

Îmi exprim însă, în același timp, rezerve serioase cu privire la interzicerea exporturilor în anumite state, deoarece implică consecințe economice dezastruoase pentru fermieri. În schimb, trebuie identificate soluții viabile pentru rezolvarea deficiențelor existente și, mai ales, trebuie să ne asigurăm că regulamentele actuale sunt respectate.

În același timp, țările din Orientul Mijlociu sunt principalele partenere comerciale pentru importul de animale vii din Uniunea Europeană. Facilitarea sacrificărilor cu respectarea standardelor religioase în abatoarele din Uniunea Europeană ar evita costuri suplimentare de transport, ceea ce ar fi profitabil atât pentru fermieri, cât și pentru consumatori.