Punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare Progress

Instrumentului de microfinanțare PROGRESS a fost creat cu scopul de a oferi persoanelor defavorizate din punct de vedere social și financiar din Europa șansa de a-și construi un trai în condiții decente. Acest instrument are o dimensiune de politică socială și facilitează accesul la microcredite pentru înființarea și sprijinirea microîntreprinderilor, acordând furnizorilor de microcredite care participă la program în UE mai multe împrumuturi. Efectele acordării acestor microcredite se reflectă în combaterea sărăciei și de asemenea în reintegrarea pe piața muncii.

Mai mult, PROGRESS are un impact pozitiv în atingerea obiectivelor UE în domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale din cadrul Strategiei UE 2020, prin sprijinirea programelor de consiliere și formare profesională, prin deblocarea potențialului antreprenorial și prin încurajarea înființării micro-întrepreinderilor.

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că PROGRESS este un instrument valoros și eficient pentru sprijinirea unor categorii de persoane defavorizate și pentru promovarea spiritului antreprenorial, al înființării de IMM-uri și a punerii în practică a unor idei inovatoare ce aduc valoare adăugată în comunitate.