Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune

Politica de securitate și apărare comună a apărut şi s-a dezvoltat ca o consecinţă firească a procesului de construcţie europeană, în condiţiile în care au devenit evidente beneficiile acţiunii comune derulate sub egida Uniunii pe plan internaţional. În esenţă, aceasta este constituită din ansamblul deciziilor la care statele membre ajung în comun, privind relaţionarea lor prin intermediul Uniunii cu ceilalţi actori din sistemul internaţional. Contextul european privind mediul de securitate, mai ales în vecinătatea estică și sudică a Uniunii Europene, din cauza numărului mare de provocări, este din ce în ce mai instabil și volatil. O serie de conflicte cum ar fi cele din estul Ucrainei, cele din Siria și Irak, ascensiunea organizației teroriste ISIS, criza din Libia sau amenințarea teroristă din Africa, reprezintă amenințări directe la adresa securității Uniunii Europene. Am votat în favoarea acestui raport deoarece politica de securitate și apărare comună oferă un cadru de cooperare în baza căruia Uniunea Europeană poate realiza misiuni operaţionale în ţările terţe, obiectivul principal al acestor misiuni fiind menţinerea păcii şi consolidarea securităţii internaţionale.