Raport anual privind reziduurile de pesticide din alimente pentru 2014

În conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, statele membre ale Uniunii Europene (UE) trebuie să comunice către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) rezultatele controalelor oficiale anuale privind reziduurile de pesticide din alimente. EFSA a pregătit raportul anual al Uniunii Europene privind reziduurile de pesticide din alimente pentru 2013. Ținând cont de datele furnizate de acest raport, de exemplu faptul că, în Romania, numărul alimentelor care nu conțin reziduuri de pesticide a scăzut îngrijorător din 2010 până în 2012, de la 2 953 la 2 497, iar numărul celor care conțin reziduuri de pesticide a crescut, în aceeași perioadă, de la 566 la 839, aceste rapoarte au o importanță vitală pentru înștiințarea cetățenilor europeni cu privire la ce consumă.

1. Având în vedere cele menționate mai sus, există un raport anual privind reziduurile de pesticide din alimente pentru 2014? 2. Ar trebui Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară să comunice statelor membre rezultatele controalelor oficiale anuale din 2014 privind reziduurile de pesticide din alimente?