Raport privind performanțele din domeniul cercetării și inovării: Europa este capabilă să conducă tranzițiile către economia verde!

PPEComisia a publicat zilele acestea cel mai recent raport privind performanțele UE din domeniul științei, al cercetării și al inovării, care analizează performanțele Europei în context mondial. Raportul evidențiază faptul că cercetarea și inovarea sunt necesare pentru a sprijini o creștere a întreprinderilor, a regiunilor și a țărilor care să fie sustenabilă și favorabilă incluziunii și să garanteze că eforturile de consolidare a sistemelor de inovare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate, nu lasă pe nimeni în urmă.

UE se numără printre principalii actori în ceea ce privește producția și excelența în domeniul științei. De exemplu, dintre publicațiile științifice din întreaga lume cel mai des citate pe tema climei, 25 % provin din UE, la fel ca 27 % dintre publicațiile științifice cel mai des citate în domeniul bioeconomiei. De asemenea, în ceea ce privește cererile de brevete din aceste două domenii, UE deține o poziție de lider, cu 24 % în domeniul climei și 25 % în domeniul bioeconomiei. Totuși, sunt necesare eforturi suplimentare pentru transformarea rezultatelor cercetării în soluții sustenabile care pot fi comercializate, pentru crearea unui Spațiu european de cercetare puternic și pentru sporirea eficacității sistemelor de cercetare publice. Totodată, deoarece digitalizarea transformă cercetarea și inovarea, o combinație corectă de politici ar trebui să stimuleze tehnologia profundă și competențele digitale ale cercetătorilor, să promoveze știința deschisă și să asigure realizarea de investiții suficiente în infrastructuri de date de înaltă calitate. Grație abordării orientate spre îndeplinirea obiectivelor misiunilor sale, precum și datorită parteneriatelor europene, Orizont Europa, următorul program-cadru pentru cercetare și inovare al UE, va avea un rol esențial în intensificarea și direcționarea eforturilor în materie de cercetare și inovare.

Date fiind excelența și performanțele de înalt nivel ale UE în ceea ce privește cercetarea și inovarea bazate pe știință, raportul privind performanțele UE din domeniul științei, din cel al cercetării și din cel al inovării prezintă 11 recomandări de politică grupate în jurul a trei piloni principali:

➡️ cercetare și inovare pentru un spațiu sigur și echitabil pentru omenire;
➡️ cercetare și inovare pentru o poziție de lider mondial;
➡️ cercetare și inovare pentru impact economic și societal.

Împreună, aceste recomandări deschid calea către îndeplinirea, prin intermediul cercetării și al inovării, a obiectivelor de dezvoltare durabilă și către integrarea lor în politici și inițiative ale UE care vor contribui la o Europă echitabilă, neutră din punct de vedere climatic și digitală, sporind totodată competitivitatea întreprinderilor și regiunilor europene.
Sursă: Reprezentanța Comisiei Europene