Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 surprinde principalele aspecte ale activității BCE în perioada amintită, marcându-se punctele importante ale acțiunii Băncii Centrale Europene, în urma cărora s-au elaborat anumite recomandări.

Banca Centrală Europeană a acționat prompt privind situația dificilă caracterizată de scăderea inflației, tendința descendentă a activității de creditare, ritmul lent de creștere economică, BCE recurgând la instrumente de politică monetară neconvențională. Totuși, este nevoie de eforturi susținute în continuare pentru a consolida potențiala creștere economică și pentru diminuarea ratelor ridicate ale șomajului înregistrate în multe state membre din zona euro și totodată pentru reducerea datoriilor.

De asemenea, se impune amelioararea condițiilor pentru investițiile publice, dar și pentru cele private care vizează stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece consider că este nevoie ca Banca Centrală Europeană să-și continue contribuția la politicile economice generale ale Uniunii și la realizarea obiectivelor aferente pentru a putea depăși obstacolele economice și a asigura creșterea economică în toate statele membre.