Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei

Protecția intereselor financiare ale Uniunii trebuie să reprezinte un element central al programului politic al UE.

Atât Uniunea Europeană cât și statele membre trebuie să protejeze interesele financiare împotriva infracțiunilor care generează daune financiare semnificative.

Din păcate, corupția afectează toate statele membre și creează costuri de aproximativ 120 de miliarde de euro pentru economia UE. Efecte corupției se resimt și în ceea ce privește încrederea diminuată a cetățenilor în instituțiile europene și în procesele democratice.

Consider benefică punerea în aplicare de către Comisie a unei noi politici de combatere a fraudelor, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și cu scopul de a asigura protecția adecvată a intereselor financiare ale UE, motiv pentru care am votat în favoarea acestui raport.