Raportul anual pentru 2013 al Băncii Europene de Investiții

Strategia UE 2020 stabilește obiective ambițioase, ce au ca scop creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, prin stimularea competitivității, crearea de locuri de muncă și investiții durabile.

BEI pune la dispoziție instrumente financiare eficace, care contribuie la implementarea investițiilor în domeniul public, având expertiza necesară de a pune în practică proiecte cu un o importantă valoare adăugată economică și cu un impact social măsurabil.

Scăderea investițiilor publice și private înregistrată în ultimii ani impune măsuri care să vizeze atragerea finanțărilor private în investiții publice. Sunt convins că prezența capitalului privat în investițiile publice duce la creșterea responsabilității cheltuielilor, iar Planul Juncker va avea capacitatea de a garanta investițiile private în domeniul public.

Consider că investițiile BEI ar trebui să aibă în vedere nivelul de dezvoltare al regiunilor, prin urmare, m-am exprimat în favoarea acestui raport, deoarece sunt convins că prioritatea investițiilor trebuie să aibă în vedere și contextul economic și social al locului unde acestea se desfășoară.