Conform ultimului Raport de țară pentru România, 55 % dintre locuitorii care provin din zonele rurale din România sunt expuși la sărăcie și excluziune socială. De asemenea, cea mai mare parte din munca rurală este concentrată pe agricultura de subzistență sau semisubzistență și pe munca neremunerată din familie. Toate acestea duc spre o sărăcire constantă a populației din zona rurală și la un acces din ce în ce mai dificil la sistemul de educație, la sistemul de sănătate, la incluziunea normală în societate și la infrastructura de bază necesară. De asemenea, se mai arată și că 80 % dintre cei care beneficiază de ajutoare sociale trăiesc în zonele rurale din România.

Fermele mici, cele de subzistență și semisubzistență pot reprezenta o soluție pentru diminuarea procentajului de mai sus. Din păcate, în prezent aceste ferme nu au acces la dotare tehnică, ceea ce reprezintă un impediment în deschiderea lor către piață. De asemenea, și lipsa cooperării cu alte ferme reprezintă un factor important care împiedică fermierii să aibă o deschidere mai largă. Prin cooperarea între mai multe ferme mici s-ar reuși să ajungă la un nivel de dezvoltare mai mare și s-ar eficientiza munca depusă.

Ce instrumente are la îndemână Comisia pentru stoparea efectului de emigrare și îmbătrânire a populației din mediul rural, precum și pentru a încuraja tinerii să se implice în agricultură?