Raportul pe 2015 privind progresele înregistrate de Serbia

Serbia este cel de-al 33-lea stat participant la mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, fiind una din țările care aspiră să devină membră a UE. Serbia a înregistrat progrese semnificative privind procesul de integrare europeană, depunând eforturi considerabile în alinierea la principiile și valorile asumate de Uniune.

Așadar, Serbia a demarat acțiuni remarcabile în direcția normalizării relațiilor cu Kosovo, care au avut ca rezultat primul acord cu privire la principiile aplicabile normalizării relațiilor. De asemenea, a depus eforturi consistente pentru dezvoltarea mediului de afaceri, reducerea deficitului bugetar și dezvoltarea pieței forței de muncă, inclusiv în ceea ce privește legislația muncii și politica ocupării forței de muncă. Mai mult, a elaborat planul de reconstruire, de îmbunătățire și de modernizare a unor tronsoane din rețeaua feroviară .

Salut progresele înregistrate de Serbia și reformele inițiate în domenii cheie cum ar fi administrația publică, infrastructura, economia, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestui raport. Încurajez în continuare aceste demersuri de integrare europeană și susțin eforturile Serbiei de aliniere la politica externă și de securitate a Uniunii.