Răspunderea pentru inteligență artificială, în dezbaterea Comisiei JURI!

PPEÎn cadrul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European, a avut loc prezentarea de către Comisie a raportului „Răspunderea pentru inteligența artificială și alte tehnologii digitale emergente” – Raport al grupului de experți privind răspunderea și noile tehnologii – Constituirea de tehnologii noi.

Reprezentantul DG JUST (Comisia Europeană), a prezentat următoarele idei:
„Această discuție este foarte oportună. Comisia încă nu are o poziție oficială, dar totuși vreau să vă spun poziția experților. Originea acestui demers: în aprilie 2018, Comisia a adoptat o comunicare privind inteligența artificială cu trei piloni: politică de cercetare și industrială, apoi competențe, iar al treilea pilon se referea la cadru juridic eficace. Comisia a convocat un grup de experți la acea vreme. Experții au evaluat legislația națională din acest domeniu ca să vadă în ce măsură această legislație se ridică la nivelul provocărilor inteligenței artificiale.
Grupul de experți a considerat că nu trebuie să reinventăm roata. De când a fost introdus motorul cu aburi, cunoaștem ce înseamnă o nouă tehnologie pentru legislație. Există o serie de constrângeri, provocări specifice inteligenței artificiale: cele legate de autonomie, opacitate și complexitate. Ce înseamnă autonomia? Aplicațiile de inteligență artificială sunt capabile în anumite cazuri să ia propriile hotărâri. Opacitatea: nu este clar nici pentru cei care pun la punct aceste aplicații cum un algoritm care învață pe cont propriu poate să evolueze. Complexitatea: majoritatea aplicațiilor sunt inserate într-un mediu complex al internetului lucrurilor, conectate cu bunuri și servicii. Este foarte greu să iei urma acestor activități. Se face o distincție în funcție de riscul prezentat de diverse aplicații de inteligență artificială. Se sugerează o abordare pe baza de risc.

Lucy NETHSINGHA, președinta Comisiei JURI, a subliniat faptul că: „Comisia noastră a monitorizat activitatea Comisiei în domeniul inteligenței artificiale. Interesul nostru este mare mai ales că, Comisia a prevăzut o inițiativă privind subiectul responsabilității civile pentru inteligența artificială.”