Recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă

Șomajul de lungă durată a avut efecte diferite la nivelul statelor membre, având în vedere diverși factori precum efectele crizei economice, situația macroeconomică, structura economică și funcționarea piețelor de muncă naționale. Identificarea unui plan de acțiune în vederea identificării politicilor de integrare trebuie să țină cont de aceste aspecte, iar o formulă unică în acest scop nu ar da rezultatele așteptate.

Categoriile vulnerabile sunt expuse cu precădere riscului de șomaj de lungă durată, iar în sprijinul lor, se impun politici sociale care să aibă în vedere programe prioritare de reinserție socială.

Șomajul de lungă durată creează dezechilibre majore care conduc la excluziune socială, iar, din păcate, efectele se răsfrâng asupra creșterii și nivelului de educație al copiilor. Creșterea perioadei de șomaj corespunde cu adâncirea crizei prin care trec familiile care se confruntă cu această problemă.

Lupta contra șomajului de durată implică un set de măsuri care să vizeze reforme structurale ce se cuprind acțiuni comune în sectoare: economice, ocupare, politică bugetară, investiții în capitalul uman. M-am exprimat în favoarea acestei rezoluții având convingerea că o strategie cu obiective sectoriale multiple reprezintă soluția concretă la această provocare.