Recomandările Comisiei Europene privind planurile naționale strategice nu vor fi obligatorii pentru statele membre!

PPEÎn dezbaterea de astăzi din cadrul Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, al cărei vicepreședinte sunt, a avut loc un schimb de opinii cu comisarul Janusz Wojciechowski, responsabil pentru agricultură, despre pregătirea implementării noii Politici Agicole Comune. Probleme discutate au fost multiple, mergând de la imixtiunea nepermisă a lui Frans Timmermans în desfășurarea trialogurilor, până la temerea potrivit căreia recomandările Comisiei ar putea deveni obligatorii, ceea ce ar afecta capacitatea statelor membre de a-și adapta PAC-ul la realitățile din teren.

Reducerea îngrășămintelor care în unele state atinge patru mii de kilograme pe hectar, iar în altele doar 300 de kilograme, dar și utilizarea diferită a insecticidelor și pesticidelor în statele membre au fost de asemenea subiecte discutate. Fără îndoială, lucrurile sunt într-o evoluție continuă, însă fermierii trebuie să aibă garanția protejării intereselor, și în același timp, interesele consumatorilor trebuie să fie corect reprezentate.

Nu în ultimul rând, trebuie să reținem faptul că banii europeni previzionați să vină în statele membre, inclusiv în Romania, trebuie să conducă la crearea și consolidarea unor structuri economice durabile, capabile să asigure bunăstarea pe termen lung a societății.

Comisar European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, domnul Janusz Wojciechowski, a transmis următoarele mesaje: „Mulțumesc Comisiei AGRI pentru anul acesta de cooperare. Nu știam că ne așteaptă un an cu atâtea provocări. Rolul Comisiei AGRI a fost foarte important, a fost o sursă de inspirație pentru Comisia Europeană. Comisia AGRI a inspirat Comisia Europeană în luarea unor decizii curajoase în ce privește bugetul PAC. Voi trece la recomandările care vizează planurile strategice naționale pregătite de CE. Comisia a pus la punct o cale către biodiversitate în Europa. Zonele agricole și ecologice se află în centrul acestei strategii. Trebuie să îi ajutăm pe fermieri pentru a se angaja pe calea acestei tranziții. Farm to fork are o serie de recomandări pentru PNS care vizează chestiunile sociale, economice, de mediu prin intermediul celor 9 obiective principale de PAC. Recomandările vor viza acțiunile necesare pentru a atinge țintele europene din strategiile privind Pactul Ecologic în ce privește reducerea pesticidelor și antimicrobienelor, în ceea ce privește sporirea zonelor unde se face agricultură ecologică și acoperirea zonelor rurale cu internet de bandă largă. Comisia pregătește 27 de documente cuprinzând recomandări, câte una pentru fiecare stat membru. Procesul de redactare e în curs. Comisia va publica recomandările cândva la mijlocul lunii decembrie. Au făcut obiectul unor schimbări de opinii tehnice în baza dialogului structurat. În ceea ce privește abordarea, după ce vor fi publicate recomandările, mă voi întoarce la comisia dvs. pentru un schimb de opinii. Se vizează un număr limitat de recomandări, cam 15, care vizează provocările cheie ale statului respectiv. Recomandările fac o diferență între statele membre în ceea ce privește eforturile ce trebuie făcute.

În ceea ce privește legătura între reforma PAC și Pactul Ecologic, nivelul de ambiție a făcut obiectul multor dezbateri. Comisia nu este doar hotărâtă să își joace rolul de mediator, dar și motorul durabilității. Vreau să mă asigur că PNS vor fi în stare să atingă țintele din Green Deal. Totuși, Comisia nu va face recomandări țintite către statele membre. În ce privește strategia Farm to Fork, Comisia va cere ca statele membre să stabilească ținte naționale, rezultatele pe care vor să le atingă. Comisia va agrega acele valori naționale și va evalua dacă acestea pot atinge ambițiile din Green Deal sau nu. Vom monitoriza progresele înregistrate în cadrul de evaluare propus. Amendamentele vor fi discutate în cadrul trilogurilor, sub președinție portugheză probabil. Aceste recomandări vizează să sprijine statele membre în elaborarea PNS. Recomandările vor fi de ajutor în animarea dezbaterilor pe plan național.”