În cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 au survenit modificări printr-un proiect de ordin al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale, care afectează condițiile de punere în aplicare a măsurilor de investiție eligibile pentru finanțare. Aceste modificări condiționează efectuarea plăților, generând blocarea programului de sprijinire a viticultorilor. Astfel, este prevăzut ca la cererea de plată pentru lucrările întreprinse de către viticultori să fie atașate copii ale actelor prin care se face dovada plăților serviciilor achiziționate, fapt ce îngreunează activitatea desfășurată de viticultori, aceștia neavând alte surse de finanțare. Această prevedere afectează viticultorii și în viitor, dar și persoanele care au accesat deja fondurile și au finalizat lucrările.

Ce măsuri recomandă Comisia autorităților române pentru modificarea condiției ce duce la blocarea lucrărilor desfășurate de viticultori?