Reforma politicii agricole comune, în atenția Comisiei AGRI!

PPESăptămâna aceasta sunt prezent la Parlamentul European de la Bruxelles, unde particip la reuniunile Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Comisiei pentru Dezvoltare Regională și Comisiei pentru afaceri juridice.

În cadrul ședinței Comisiei De Agricultură și Dezvoltare Rurală, al cărei vicepreședinte sunt, vom avea o audiere publică privind „Reforma politicii agricole comune”, dar și o serie de dezbateri pe marginea următoarelor subiecte:
▶️ Prezentarea unui studiu privind „Ocuparea forței de muncă în agricultura UE: provocări actuale și oportunități viitoare”. Prezentare de Ambre Maucorps și Bernd Schuh (OIR GmbH, Austria). Studiu solicitat de Comisia AGRI, comandat și gestionat de Departamentul tematic B
▶️Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020
▶️ Instituirea programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene
▶️ Politica în domeniul concurenței – raport anual 2019
▶️ Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii – Comisia Europeană

În cadrul reuniunii Comisiei REGI, se vor aborda următoarele subiecte:
▶️ Studiu comandat de Departamentul tematic B, „Cercetare pentru Comisia REGI – Politica de coeziune: rolul Parlamentului European după Tratatul de la Lisabona”
▶️ Eurocities
▶️ Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema „Transformarea socioeconomică a regiunilor carbonifere din Europa” (ECON-VI/041)

În cadrul Comisiei JURI, se va organiza audierea referitoare la cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor. Vă voi reda discuţiile şi dezbaterile care vor avea loc în cadrul şedinţelor la care voi participa însă până atunci, dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, vă stau la dispoziţie pentru a vă răspunde.