Regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe

 Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea acestui raport, deoarece, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, a avut loc un proces de aliniere și trebuie să se asigure că procedurile anterioare ale comisiilor și de luare a deciziilor ad-hoc privind politicile comerciale s-au aliniat la noul regim al actelor delegate și de punere în aplicare.

Domeniul de aplicare stabilește instrumente de salvgardare și supraveghere care pot fi aplicate importurilor de produse, inclusiv de cărbune și oțel, dar excluzând textilele, care se supun unui regulament separat. Acest regulament se aplică numai unui număr limitat de țări, și anume Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Coreea de Nord, Turkmenistan și Uzbekistan. Instrumentul de salvgardare este rareori folosit în practică, iar, în ceea ce privește supravegherea, ultima măsură de supraveghere în vigoare, care a expirat la 31 decembrie 2012, viza produsele din oțel.

Obiectivul reformării este să se aibă în vedere actualizarea anexei în vederea eliminării țărilor care au devenit membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, respectiv Armenia, Rusia, Tadjikistan și Vietnam.