Regiuni cu întârzieri în dezvoltare din UE (prezentare succintă)

Doamnă președintă, doamnă comisar, regiunile cu decalaje semnificative de dezvoltare și cele cu venituri reduse se confruntă cu provocări comune, respectiv rate de productivitate, de ocupare a forței de muncă și de frecventare a școlii mai scăzute decât în alte regiuni.

De asemenea, scăderea constantă a populației în mediul rural, cauzată în special de migrația tinerilor și a forței de muncă calificate către regiunile mai atractive, a generat în principal o lipsă acută de lucrători în sectorul agricol.

Consider că reducerea decalajelor existente implică măsuri de sprijin în vederea creșterii conectivității, creșterii accesului pe piețele de desfacere, asigurării serviciilor de bază în regiunile rurale, precum și a serviciilor de consiliere profesională și financiară. Totodată, trebuie elaborate politici concentrate pe atragerea tinerilor în agricultură, concomitent cu prioritizarea investițiilor în infrastructura de bază.

Atrag însă atenția asupra consecințelor pe care Brexit-ul le poate avea asupra regiunilor rămase în urmă, deoarece posibilele tăieri ale finanțărilor vor avea efecte devastatoare din cauza vulnerabilităților cu care se confruntă aceste zone.