Reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei cu Ucraina (A8-0039/2014 - Jerzy Buzek)

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea Recomandării referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina.

Acordul de cooperare în domeniul științei și tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina a fost semnat la Copenhaga la 4 iulie 2002. Acordul prevedea că acesta se încheie pentru o perioadă inițială la 31 decembrie 2002 și va fi reînnoit prin acordul părților pentru perioade suplimentare de cinci ani. Prin Decizia 2011/182/UE din 9 martie 2011, Consiliul a aprobat reînnoirea acordului pentru o perioadă suplimentară de cinci ani, până la 8 noiembrie 2014. Reînnoirea Acordului pe cinci ani este în interesul ambelor părți, astfel încât să se mențină continuitatea în relațiile științifice și tehnologice între Ucraina și Uniunea Europeană.

Uniunea Europeană trebuie acum, mai mult ca oricând, să sprijine eforturile Ucrainei de a se armoniza cu Uniunea Europeană și dorința acestei țări de a fi în viitor parte a Uniunii Europene. Acordul în domeniul științei și tehnologiei va aduce în continuare un plus de valoare acestei industrii în Europa, iar alături de Ucraina, Europa va fi mult mai solidă pe piața mondială.