RescEU, o inițiativă a UE care contribuie la redresarea digitală, ecologică și robustă a economiei!

PPEAstăzi, am participat la ședința Grupului PPE, alături de colegii mei din Comisia de Dezvoltare Regională. În cadrul acestei reuniuni, am analizat raportul privind rezerva strategică a Uniunii, rescEU. REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), adică Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei, este o inițiativă care continuă și extinde măsurile de răspuns la criză și de remediere a consecințelor crizei prin intermediul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus și al Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus. Ea va contribui la o redresare ecologică, digitală și robustă a economiei.

Pachetul REACT-EU include 55 miliarde care, în perioada 2014 – 2020, vor fi la dispoziția Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului social european (FSE), precum și la dispoziția Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). Aceste fonduri suplimentare vor fi puse la dispoziție în perioada 2021 – 2022 din Next Generation EU.

Am intervenit în cadrul acestei dezbateri și am subliniat faptul că acești bani noi de 55 de miliarde vor fi foarte importanți pentru a finanța instrumentele de recuperare și trebuie să ne asigurăm că avem mecanisme de comunicare adecvate despre valoarea acestei inițiative. De asemenea, trebuie să insistăm că măsurile de implementare sunt simple și flexibile, astfel încât fondurile să poată ajunge la beneficiari.
REACT-EU va pune la dispoziție fonduri suplimentare pentru cele mai importante sectoare, care sunt esențiale pentru a pune bazele unei redresări robuste. Aceasta va implica investiții pentru a sprijini menținerea locurilor de muncă, inclusiv prin măsuri de lucru pe termen scurt și prin sprijin pentru lucrătorii independenți. Fondurile pot fi utilizate, de asemenea, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă, măsuri de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, pentru sistemele de sănătate, alimentarea fondului de rulment și ca sprijin pentru investițiile întreprinderilor mici și mijlocii. Sprijinul va fi disponibil pentru toate sectoarele economice, inclusiv turismul și cultura, care sunt foarte afectate. Sprijinul suplimentar va contribui, de asemenea, la realizarea de investiții în Pactul verde european și în tranziția digitală, ca o suplimentare a investițiilor semnificative în aceste domenii care se realizează deja prin intermediul politicii de coeziune a UE!