Resursele suplimentare în contextul pandemiei de COVID-19: REACT-EU (dezbatere)

Doamna președintă, doamna comisar, doamnelor și domnilor colegi, în contextul actualei pandemii, care afectează întreaga planetă, populația se confruntă cu o serie de probleme de ordin economic și social. Pandemia a afectat în special întreprinderile mici și mijlocii în toată Uniunea Europeană, ceea ce a făcut ca multe IMM-uri să falimenteze, iar unele să se afle la limita supraviețuirii.

La începutul acestei crize sanitare, închiderea frontierelor naționale a dus la un real blocaj economic, afectând deplasarea lucrătorilor și creșterea șomajului în statele membre. Uniunea Europeană a reacționat însă rapid, a arătat responsabilitate și solidaritate, încercând și reușind o protejare eficientă pentru toți cetățenii, salariații și întreprinderile afectate.

S-au creat o serie de programe și ajutoare financiare pentru a limita efectele negative ale pandemiei. Programul REACT-EU a fost conceput pentru a salva țările membre ale Uniunii Europene ale căror economii și locuri de muncă au fost mai grav afectate. Acest program va încerca să limiteze diferențele naționale de abordare a efectelor crizei, pentru a nu se crea decalaje regionale. Șomajul în întreaga Uniune Europeană se așteaptă să crească la 8,6 % în 2021, ca urmare a pandemiei Coronavirus.

Prin urmare, programul trebuie să pună accentul pe evitarea riscului de a avea o generație pierdută și crearea de noi locuri de muncă, și bineînțeles, consolidarea celor existente. Vor fi necesare politici îndrăznețe. REACT-EU are toate instrumentele necesare pentru a oferi statelor membre un set de răspunsuri eficiente la actuala criză, inclusiv prin simplificarea procedurilor de cheltuire a banilor europeni.