Rezoluția Parlamentului European referitoare la recentele tragedii care au implicat nave cu migranți în Marea Mediterană

Parlamentul European,

–       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–       având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–       având în vedere Convenția de la Geneva din 1951 și Protocolul adițional la aceasta,

–       având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa(1),

–       având în vedere Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 22 mai 2014 referitor la punerea în aplicare a Comunicării privind activitatea Grupului operativ pentru Marea Mediterană,

–       având în vedere dezbaterea privind situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE organizată la Parlament la 25 noiembrie 2014,

–       având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2014 referitoare la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE(2),

_       având în vedere planul de acțiune în zece puncte privind migrația adoptat la 20 aprilie 2015 de către Consiliul mixt Afaceri Externe și Afaceri Interne,

_       având în vedere concluziile summitului special al Consiliului UE privind criza refugiaților din Marea Mediterană, din 22 aprilie 2015,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), cu cele mai recente tragedii, peste 1 500 de persoane au murit în Marea Mediterană de la începutul acestui an, iar acest lucru subliniază încă o dată necesitatea ca UE și statele membre să facă tot posibilul pentru a salva viața persoanelor aflate în pericol pe mare;

B.     întrucât până la 700 de migranți au dispărut ori se crede că s-au înecat după ce vasul de pescuit din lemn pe care se înghesuiau s-a răsturnat în apropiere de Libia, în timp ce o navă comercială portugheză venea în ajutorul său în seara zilei de sâmbătă, 18 aprilie; întrucât, potrivit relatărilor, unul dintre supraviețuitori a informat autoritățile italiene că la bord s-ar fi putut afla până la 950 de persoane;

C.     întrucât o tragedie similară s-a produs la începutul acestei luni, în care se apreciază că aproximativ 400 de migranți și-au pierdut viața pe mare în momentul în care ambarcațiunea de pescuit din lemn care transporta aproximativ 550 de persoane s-a răsturnat; întrucât supraviețuitorii naufragiului au relatat faptul că nava s-a răsturnat în momentul în care oamenii au început să se miște atunci când au văzut o șalupă de salvare care se apropia de ei; întrucât se estimează că o treime din pasagerii de la bord erau femei și copii care, în momentul naufragiului, se aflau în cala ambarcațiunii;

D.     întrucât forțele maritime italiene, paza de coastă italiană, marina italiană și câteva nave comerciale au efectuat operațiuni neîntrerupte pentru salvarea migranților aflați în dificultate pe Marea Mediterană și au venit în ajutorul a aproximativ 10 000 de migranți în perioada de șase zile de vineri, 10 aprilie, până joi, 16 aprilie 2015; întrucât, potrivit estimărilor OIM, de la 1 ianuarie 2015 și până luni, 20 aprilie, un total de 23 918 de migranți au atins coasta italiană;

E.     întrucât, în Grecia, care face parte din țările sudice de tranzit pentru migranții fără acte de identitate și solicitanții de azil din Africa și Asia, numărul total al imigranților salvați pe Marea Egee de paza de coastă elenă în primul trimestru al anului 2015 a fost de 10 445; întrucât, în plus, conform autorităților elene, paza de coastă elenă a salvat 1 047 de migranți aflați în primejdie doar în weekendul 18-19 aprilie;

F.     întrucât operațiunea comună „Triton”, coordonată de Frontex, a devenit pe deplin operațională la 1 noiembrie 2014;

G.     întrucât de la lansarea operațiunii comune „Triton” în noiembrie 2014, peste 24 400 de migranți ilegali au fost salvați pe ruta mediteraneeană centrală, inclusiv aproape 7 860 prin acțiuni cofinanțate de Frontex;

H.     întrucât majoritatea migranților care sosesc par să fie din Africa Subsahariană, Eritreea, Somalia și Siria și au fost, în cea mai mare parte, salvați în apele internaționale potrivit OIM;

I.      întrucât migranții au confirmat că au fost adunați de către traficanți în Libia în așa-numite „case de legătură” și că au trebuit să aștepte acolo timp de până la o lună; întrucât, potrivit OIM, ei declară că au fost supuși în mod sistematic unor acte de violență și abuz în mâinile traficanților;

J.      întrucât traficanții de persoane și membrii filierelor de imigrație clandestină exploatează migrația ilegală, iar astfel de rețele pun în pericol viețile migranților pentru propriile profituri de natură financiară, poartă responsabilitatea pentru moartea a mii de persoane și reprezintă o problemă gravă pentru UE și statele membre;

K.     întrucât rețelele de traficanți acționează de pe teritoriul unor țări terțe în totală impunitate, generând profituri estimate la 20 de miliarde de euro pe an din aceste activități infracționale;

L.     întrucât ofițerii Frontex și echipele de salvare au raportat că, de două ori în acest an, traficanți înarmați și-au demonstrat abordarea criminală și lipsa de scrupule atunci când au tras mai multe focuri de armă în timpul operațiunilor de salvare în zona centrală a Mării Mediterane pentru a recupera ambarcațiunile goale după ce migranții pe care i-au transportat fuseseră salvați la aproximativ 60 de mile de Libia;

M.    întrucât, conform Europol, grupurile infracționale organizate care facilitează activ transportul de migranți ilegali prin Marea Mediterană au avut legături directe cu traficul de persoane, drogurile, armele de foc și terorismul;

N.     întrucât la 17 martie 2015 Europol a înființat Echipa operațională mixtă „Mare” pentru a aborda problema grupurilor infracționale organizate care facilitează traversarea de către migranți a Mării Mediterane spre UE la bordul unei nave;

O.     întrucât instabilitatea din Libia oferă un mediu ideal pentru activitățile criminale ale traficanților și contrabandiștilor;

P.     întrucât expansiunea rapidă a SI și Daesh în zonele de conflict învecinate va avea, în cele din urmă, un impact asupra afluxului masiv de migranți și a fluxurilor persoanelor strămutate,

1.      regretă pierderile tragice recurente de vieți din Mediterana; îndeamnă Uniunea Europeană și statele sale membre să facă tot posibilul pentru a preveni alte pierderi de vieți omenești pe mare; invită UE și statele sale membre să furnizeze resursele necesare pentru a se asigura că obligațiile de căutare și salvare sunt îndeplinite în mod eficace și, prin urmare, că acestea sunt finanțate și dotate cu personal în mod corespunzător pe termen scurt, mediu și lung, sub coordonarea Frontex;

2.      reiterează necesitatea ca UE să intensifice partajarea echitabilă a responsabilității, precum și solidaritatea față de statele membre care primesc cel mai mare număr de refugiați și de solicitanți de azil, în termeni absoluți sau în mod proporțional; invită statele membre să standardizeze condițiile juridice, financiare și de primire;

3.      consideră că este necesar să se consolideze imediat politica UE în materie de frontiere și securitate și să se îmbunătățească funcționarea Frontex și a Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO); invită statele membre să își arate în continuare solidaritatea și angajamentul majorându-și contribuțiile la bugetele și operațiunile acestor agenții; se angajează să furnizeze acestor agenții, cu ajutorul bugetului UE și al fondurilor sale relevante, resursele (umane și de echipamente) necesare pentru ca acestea să-și îndeplinească obligațiile asumate;

4.      invită statele membre să analizeze în continuare posibilitatea unei operațiuni navale militare UE-ONU în largul coastelor Libiei pentru a stopa traficul de ființe umane, pentru a distruge rețelele de traficanți și, în cele din urmă, pentru a salva vieți; consideră că această operațiune ar trebui să permită, de asemenea, capturarea și distrugerea sistematică a tuturor navelor utilizate de traficanți;

5.      reamintește că statele membre ar trebui să instituie sancțiuni penale severe împotriva traficului de persoane și a imigrației clandestine atât la intrarea în UE, cât și în interiorul acesteia, precum și împotriva indivizilor sau a grupurilor care exploatează migranți vulnerabili în UE;

6.      invită statele membre să colaboreze îndeaproape cu Europol, Frontex, EASO și Eurojust pentru a lupta împotriva traficanților de persoane și a rețelelor de imigrație clandestină, precum și pentru a detecta și a localiza sursele lor de finanțare; subliniază că cooperarea cu țările terțe, în special cele din jurul Libiei, este indispensabilă dacă se urmărește distrugerea cu succes a acestor rețele criminale;

7.      salută Echipa operațională mixtă „Mare” înființată de Europol pentru a combate crima organizată și rețelele de imigrație clandestină care abuzează de vulnerabilitatea migranților;

8.      invită Comisia să adapteze sistemul de azil existent, instituind o cotă obligatorie pentru distribuirea solicitanților de azil între cele 28 de state membre odată ce este depășit un prag clar într-un stat membru, pe baza unor criterii specifice;

9.      își reafirmă sprijinul pentru toate eforturile coordonate de ONU și pentru activitățile diplomatice în vederea restabilirii autorității guvernamentale în Libia și angajamentul de a își intensifica eforturile pentru a combate conflictul și instabilitatea din Libia și Siria ca factori-cheie generatori de migrație;

10.    solicită o mai bună coordonare a politicilor UE și ale statelor membre în abordarea cauzelor profunde ale migrației; subliniază necesitatea unei abordări globale a UE care va consolida coerența dintre politicile sale interne și externe, în special în ceea ce privește politica externă și de securitate comună, politica de dezvoltare și politica privind migrația; solicită consolidarea cooperării UE cu țările partenere din Orientul Mijlociu și Africa pentru a promova democrația, libertățile și drepturile fundamentale, securitatea și prosperitatea;

11.    subliniază că cauzele profunde ale violenței și subdezvoltării trebuie să fie abordate în țările de origine pentru a opri fluxul de refugiați și migranți economici; subliniază, în acest context, că consolidarea semnificativă a structurilor de guvernanță prin instituirea unor instituții publice eficace și favorabile incluziunii, crearea statului de drept și combaterea corupției la toate nivelurile, precum și promovarea drepturilor omului și a democrației ar trebui să fie principalele priorități ale tuturor guvernelor din țările de origine; sprijină ferm alegerea păcii, securității și stabilității regionale drept domenii principale ale ajutorului pentru dezvoltare acordat de UE în țările de origine;

12.    subliniază nevoia de a reorienta cooperarea UE cu țările terțe, inclusiv din Africa Subsahariană, Africa de Nord și Orientul Mijlociu, în domeniul aplicării legii, dacă este cazul; subliniază necesitatea ca țările terțe să respecte dreptul internațional în ceea ce privește salvarea de vieți pe mare și să garanteze protecția refugiaților și respectarea drepturilor fundamentale;

13.    solicită Comisiei să informeze populațiile din țările terțe, în special în regiunea MENA, în legătură cu riscurile și pericolele pe care le presupun rețelele de migrație ilegală;

14.    subliniază faptul că cooperarea cu Turcia trebuie să constituie o prioritate în lupta împotriva criminalității organizate, a traficului de persoane și a filierelor de imigrație clandestină;

15.    invită statele membre să ia în considerare posibilitatea procesării rapide, în colaborare cu țările terțe sigure de tranzit și de origine, și a returnării celor care nu se califică pentru azil și protecție în UE, asigurând utilizarea optimă a resurselor pentru cei care au nevoie de protecție; subliniază că este necesar să se încurajeze politicile de returnare voluntară, garantându-se totodată protecția drepturilor tuturor migranților și asigurându-se accesul sigur și legal la sistemul de azil al UE;

16.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.