Rolul autorităților locale din țările în curs de dezvoltare în cooperarea pentru dezvoltare

Autoritățile locale joacă un rol fundamental în definirea, organizarea și realizarea obiectivelor de dezvoltare, reprezentând o punte de legătură solidă între obiectivele la nivel comunitar și național și global, in timp ce au un rol crucial în protejarea populațiilor vulnerabile din statele fragile aflate în situație de criză și din țările cu venituri medii.

În acest context, trebuie de menționat faptul că stabilirea unor acorduri de parteneriat între autoritățile locale din statele membre ale Uniunii Europene și autoritățile locale din țările în curs de dezvoltare ar putea fi benefică, mai ales în domenii precum formarea și capacitatea umană pentru a beneficia cat mai mult pe urma acestora.

Am votat în favoarea Raportului referitor la rolul autorităților locale în cooperarea pentru dezvoltare în țările în curs de dezvoltare deoarece acesta subliniază rolul esențial pe care-l au autoritățile locale în țările în curs de dezvoltare, și mai ales, o definire mai clară a agendei de dezvoltare în procesul pentru perioada de după 2015.