Rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește fondurile structurale și de investiții europene

Autoritățile locale sunt principalii actori responsabili pentru implementarea politicii de coeziune. Ele se află în contact direct cu cetățenii și răspund întotdeauna nevoilor acestora. Însă, în unele state membre, centralizarea excesivă face ca nivelul local să fie mai puțin luat în seamă în procesul de luare a deciziilor. O etapă ce precedă inițiativele legislative o constituie procesul de consultare publică a cetățenilor. Din păcate, se constată o participare redusă la aceste consultări din partea actorilor de la nivel local în statele cu sisteme centralizate. Prin urmare, se impun măsuri pentru creșterea gradului de implicare a acestor autorități și identificarea unor metode prin care consultările publice să devină cât mai atractive.

Mai mult decât atât, sunt convins că putem contribui la responsabilitatea deciziilor la aceste niveluri prin încurajarea măsurilor de guvernarea participativă. Avem la dispoziție instrumente precum ITI și DLRC, care au ca scop implementarea inițiativelor locale prin creșterea gradului de implicare a actorilor și a accesului la finanțări ce urmăresc exploatarea potențialului local de dezvoltare. Parteneriatele pe verticală între actorii de la diferite niveluri, precum și atragerea partenerilor din sectorul privat garantează succesul acestor inițiative.