România aflată în incapacitatea de a atinge pragul de reciclare a deșeurilor

România nu a înregistrat schimbări semnificative în ceea ce privește colectarea și reciclarea deșeurilor.

Potrivit conceptului de economie circulară, deșeurile nu trebuie să mai reprezinte o povară, ci o resursă importantă din punct de vedere economic. Din păcate, în România deșeurile sunt încă privite ca fiind o povară, în timp ce ar putea fi văzute drept o oportunitate pentru dezvoltare economică.

Pragul de reciclare a deșeurilor municipale este stabilit de Comisia Europeană la 65 %, până în anul 2030. De asemenea, este vorba și despre o țintă de 75 % în cazul reciclării deșeurilor de ambalaje. Din păcate, în țara noastră situația nu este una îmbucurătoare. România este statul care are cel mai mic nivel al reciclării deșeurilor din UE 28, precum și cea mai mare rată de depozitare a deșeurilor.

Așadar, România se află în imposibilitatea de a-și onora obligația asumată prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, unde era prevăzut un nivel de reciclare al deșeurilor de minimum 50 %. De asemenea, există dificultăți și în ceea ce privește capacitatea de transformare a deșeurilor în materie primă, generându-se astfel pierderi de aproape un miliard de euro.

Ce instrumente are Comisia la îndemână pentru ca autoritățile române să ia măsurile concrete în vederea atingerii nivelului de reciclare asumat prin Tratatul de aderare?