România are o incidență a insolvențelor de 4 ori mai mare decât media Europei Centrale și de Est

În urma unui studiu realizat de către Coface, România ocupă prima poziție privind incidența insolvențelor, cu 45 la 1 000 de firme active, urmată de Serbia, cu 41 de insolvențe la 1 000, și Ungaria, cu 29 de insolvențe, în timp ce media Europei Centrale și de Est este de 10 insolvențe la 1 000 de firme active. Una dintre cauzele care a accelerat riscul intrării în insolvență a fost reprezentată de dezechilibrarea graduală a structurii bilanțului. Mediul privat înregistrează o regenerare foarte lentă, în condițiile în care scăderea semnificativă a insolvențelor a fost compensată de avansul înregistrat de alte forme de întrerupere, cea mai mare creștere fiind regăsită în rândul companiilor radiate, respectiv 38 %. Astfel, 90 159 de companii și-au întrerupt activitatea în primele opt luni ale anului curent, nivel relativ asemănător comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Ce instrumente financiare are la dispoziție Comisia pentru a sprijini firmele aflate în insolvență?

Există un program la nivelul Comisiei prin care firmele aflate în insolvență să beneficieze de un ajutor financiar?