Conform datelor publicate de Eurostat, România a alocat în 2017 doar 0,5 % din Produsul Intern Brut pentru cercetare și dezvoltare, cu mult sub media de 2,07 % din PIB cheltuită la nivelul Uniunii Europene. În ultimii 10 ani, 21 din cele 28 de state membre UE au majorat sumele alocate pentru cercetare și dezvoltare, cele mai mari creșteri fiind înregistrate în Austria și Belgia. Cu toate acestea, în șase state membre, sumele alocate pentru cercetare și dezvoltare, ca procentaj din PIB, au scăzut în ultimul deceniu, inclusiv în România, de la 0,51 % din PIB în 2007 până la 0,5 % din PIB în 2017.

În ceea ce privește sectorul de activitate înspre care au fost direcționate cele mai multe fonduri pentru cercetare și dezvoltare, în majoritatea statelor membre acesta a fost sectorul de business. Cu toate acestea, în România, cele mai mari cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare au fost alocate sectorului guvernamental.

Ce instrumente are Comisia la îndemână în ceea ce privește susținerea activităților de cercetare și dezvoltare printr-o alocare bugetară corespunzătoare?