România consumă tot mai multă hrană din import

Primele patru luni ale anului curent s-au caracterizat, în România, prin scăderea drastică a exporturilor (-13,3%). Importurile au scăzut și ele, însă doar cu 7,7 procente, fapt care face ca deficitul balanței comerciale să rămână crescut. Anul acesta s-a înregistrat un deficit de 6,089 miliarde de euro, cu 975 de milioane de euro mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Din totalul schimburilor comerciale, România a avut ca principal partener Uniunea Europeană. Astfel, 71,9% din exporturi și 73% din importuri au fost intracomunitare. Schimburile din afara UE27 au însumat 5626,8 milioane de euro la exporturi și 7045,6 milioane de euro la importuri.

Având în vedere avantajele clare ale consumului de produse locale, pe de o parte prospețimea și calitatea produselor consumate de populație și, pe de altă parte, sprijinirea micilor fermieri din toate zonele UE, care este strategia Comisiei pentru a înlesni accesul la piața de desfacere al producătorilor locali în fiecare regiune a UE?

Răspuns dat de dl Wojciechowski

în numele Comisiei Europene
Referința întrebării: E-006943/2020

În cadrul strategiei sale „De la fermă la consumator”(1), Comisia s-a angajat să consolideze sustenabilitatea lanțului alimentar al UE. Strategia recunoaște potențialul lanțurilor de aprovizionare scurte și importanța promovării producției alimentare locale pentru a îmbunătăți reziliența sistemului agroalimentar în ansamblu.

În prezent, sprijinul pentru fermele mici este disponibil în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Sprijinul la înființare poate fi acordat fermelor mai mici existente, astfel cum sunt definite de statele membre, pentru asigurarea dezvoltării și creșterii durabile a acestora. Acesta poate acoperi costurile funcționare și investițiile efectuate de fermele mai mici și de întreprinderile mici și mijlocii, legate de dezvoltarea acestora, inclusiv în active fizice, arbori/animale, terenuri potențial agricole, utilaje, instalații, forță de muncă, mijloace de producție, etc.

Lanțurile de aprovizionare, care sunt „scurte” și „locale”, pot fi sprijinite în temeiul măsurii de cooperare din cadrul FEADR. Obiectivul este ca fermele mai mici și micii operatori din zonele rurale să coopereze pe plan comercial pentru a crea sau a găsi împreună economiile de scară care le lipsesc atunci când acționează singure.

Propunerea Comisiei privind politica agricolă comună(2), aflată prezent în discuție de colegiuitori, preconizează un sprijin similar pentru fermele mai mici.