România și celalalte state membre sunt sprijinite în tranziția acestora către o economie neutră din punct de vedere al impactului asupra climei!

PPEComisia Europeană a aprobat toate cererile transmise de 18 state membre, printre care și România, pentru acordarea de sprijin în pregătirea planurilor lor teritoriale pentru o tranziție justă, fiecare stat membru trebuind să întocmească un astfel de plan pentru a avea acces la finanțarea acordată în cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă.

Mecanismul pentru o tranziție justă face parte din Planul european de investiții aferent Pactului verde european și va mobiliza cel puțin 100 miliarde EUR sub formă de investiții pentru a oferi un sprijin specific suplimentar regiunilor care sunt cel mai afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic și care au o capacitate mai mică de a face față acestei provocări. Aprobarea urmează unei cereri de propuneri specifice, lansate de Comisie la sfârșitul lunii februarie 2020, în cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale.
Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Activitatea noastră care vizează îndeplinirea obiectivelor Pactului verde european continuă. Schimbările climatice rămân o realitate. Combaterea lor este la fel de presantă ca și înainte. Comisia sprijină ferm statele membre în a asigura o tranziție justă în toate regiunile europene. Acest sprijin, acordat în cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale, este un pas important – el va contribui la elaborarea unor planuri de tranziție și va permite statelor membre să beneficieze de Mecanismul pentru o tranziție justă, asigurând faptul că tranziția către o economie verde se realizează într-un mod just, fără a neglija pe nimeni.”
În cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale, Comisia va ajuta autoritățile naționale și regionale în mod individualizat:
* să evalueze impactul social, economic și ecologic al tranziției și să planifice procesul de tranziție care vizează perioada de până în 2030;
* să dezvolte un dialog între părțile interesate, cum ar fi cetățenii, întreprinderile și societatea civilă, pentru a ajunge la o viziune comună cu privire la modalitățile de realizare efectivă a tranziției;
* și să identifice acțiunile necesare pentru a asigura succesul tranziției juste.
Următoarele etape
În următoarele luni, până la sfârșitul anului 2020, Comisia va oferi sprijin specific pentru a ajuta statele membre în pregătirea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă. Statele membre vor avea rolul principal în elaborarea și finalizarea planurilor teritoriale de tranziție justă, în strânsă consultare cu părțile interesate relevante de la nivel național, regional și local, asigurându-și rolul decizional pentru tranziție. Planurile vor fi apoi transmise Comisiei spre aprobare.