România are un interes strategic fundamental ca regiunea extinsă a Mării Negre să fie una stabilă, democratică și prosperă, care să fie strâns conectată la structurile europene și euroatlantice. Este localizată la interferența a trei zone de importanță deosebită și anume Europa, Orientul Mijlociu și Asia Centrală, astfel regiunea geopolitică a Mării Negre este o arie de tranzit semnificativă a resurselor energetice și un spațiu important de manifestare a unor riscuri asimetrice, dar și a unor focare de conflict, care au un impact substanțial asupra securității euroatlantice. În ceea ce privește sectorul energetic, regiunea Mării Negre este principalul spațiu de tranzit și o sursă pentru energia care se consumă în Europa, iar ponderea sa ar putea crește în următoarele decenii.

Ce soluții are Comisia în această situație, având în vedere faptul că pentru România sunt prioritare armonizarea și eficientizarea proceselor instituționale de cooperare?

Consideră Comisia necesară o strategie europeană și euroatlantică pentru Marea Neagră?