Românii se situează la coada clasamentului european în ce privește consumul de legume!

PPETendința românilor de a consuma din ce în ce mai puține legume este foarte pronunțată în ultima perioadă. Conform datelor Eurostat, România se situează pe penultimul loc la nivelul UE în ce privește consumul scăzut de legume. Astfel, românii mănâncă din ce în ce mai multă carne și dulciuri și tot mai puține legume. De asemenea, mai puţin de o treime din populaţie mănâncă legume o dată pe zi, cu toate că, potrivit medicilor, legumele ar trebui să fie incluse zilnic în alimentaţie. În plus, suprafeţele cultivate cu legume, dar şi producţia, au scăzut potrivit Institutului Naţional de Statistică. Principalele cauze care au condus la această situație au fost lipsa spațiilor de colectare și depozitare și variațiile de temperatură.

Având în vedere aceste aspecte, am solicitat Comisiei Europene, în baza procedurilor parlamentare de care dispun, să îmi comunice care sunt instrumentele de care dispune instituția în vederea încurajării consumului de legume în rândul românilor, dar și în vederea creșterii suprafețelor cultivate cu legume.
Zilele acestea am primit răspuns din partea Comisarului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, domnul Janusz Wojciechowski, care mi-a transmis măsurile pe care Comisia le are în vedere în ceea ce privește încurajarea cetățenilor de a consuma fructe și legume.

„Comisia cunoaște situația la care se referă domnul deputat. În propunerea Comisiei privind viitoarea politică agricolă comună (PAC), creșterea consumului de produse din sectorul fructelor și legumelor este identificată ca unul dintre obiectivele prevăzute pentru acest sector.
Conform politicii actuale, statele membre pot promova consumul de legume cu ajutorul Fondului european de garantare agricolă (FEGA), prin programe operaționale puse în aplicare de organizații de producători recunoscute sau în cadrul politicii de promovare orizontală. Programul pentru școli – care face parte dintr-un program mai amplu de educație în materie de agricultură europeană și de beneficii ale unei alimentații sănătoase – vizează copiii din instituțiile de învățământ. În anul școlar 2017-2018, au fost plătite României 5,4 milioane EUR.
PAC prevede o gamă largă de măsuri și inițiative pentru facilitarea producției de legume. Statele membre pot aborda aceste situații făcând apel la programele de dezvoltare rurală care oferă, pe lângă sprijin pentru înființarea de grupuri de producători în sectorul legumelor, și sprijin pentru investiții în vederea creșterii productivității în același sector.
Comisia oferă sprijin financiar și administrativ statelor membre pentru punerea în aplicare a celor mai bune practici evaluate. Grupul de coordonare privind promovarea sănătății, prevenirea bolilor și gestionarea bolilor netransmisibile, Portalul de bune practici și Platforma UE privind politica în domeniul sănătății sunt instrumentele cele mai importante de punere în aplicare a acestei abordări.
În 2020 va începe o acțiune comună a statelor membre destinată punerii în aplicare a celor mai bune practici, inclusiv sprijinirea consumului de alimente sănătoase în școli. Comisia va cofinanța această acțiune cu 6 milioane EUR.”