Schimb de opinii cu comisarii europeni pentru agricultură și pentru coeziune, în cadrul comisiilor Parlamentului European!

PPESăptămâna aceasta sunt prezent la Parlamentul European de la Bruxelles, unde particip la reuniunile Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și Comisiei pentru Dezvoltare Regională.

În cadrul ședinței Comisiei De Agricultură și Dezvoltare Rurală, al cărei vicepreședinte sunt, vom avea o serie de dezbateri pe marginea următoarelor subiecte:

▶️ Prevederi tranzitorii pentru sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și a Fondului european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021
▶️Strategia europeană pentru păduri – Calea de urmat
▶️Schimb de opinii cu comisarul european pentru agricultură Janusz Wojciechowski
▶️Schimb de opinii cu reprezentanții autorităților naționale de management în contextul noului model de performanță
▶️ Prezentare realizată de Comisia Europeană (DG SANTE) a actelor delegate de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sănătatea animalelor
▶️Schimb de opinii cu un reprezentant al Comisiei (DG SANTE) privind pesta porcină africană
▶️ Prezentarea raportului misiunii AGRI în Franța, 28-30 octombrie 2019
▶️ Schimb de opinii cu dna Marija Vučković, ministru al agriculturii, privind prioritățile Președinției croate a Consiliului Uniunii Europene în domeniul agriculturii
▶️ Prezentare realizată de Comisia Europeană (DG AGRI) a actului delegat privind pachetul de flexibilitate pentru programele de promovare a vinului

În cadrul reuniunii Comisiei REGI, se vor dezbate următoarele subiecte:
▶️ Schimb de opinii cu doamna Lilyana Pavlova, vicepreședintă a Băncii Europene de Investiții
▶️ Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 2020
▶️ Raportare privind negocierile interinstituționale pe tema Regulamentului privind dispozițiile comune, a FEDR/Fondului de coeziune și a INTERREG
▶️ Schimb de opinii cu Elisa Ferreira, comisară pentru coeziune și reforme
▶️ Schimb de opinii cu Marko Pavić, ministru pentru dezvoltarea regională și fondurile UE, președintele în exercițiu al Consiliului, pe tema priorităților președinției croate a Consiliului
▶️ Conferința regiunilor maritime periferice (CRMP)
Vă voi reda discuţiile şi dezbaterile care vor avea loc în cadrul şedinţelor la care voi participa însă până atunci, dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, vă stau la dispoziţie pentru a vă răspunde.