Schimb de opinii cu Janusz Wojciechowski, comisarul european pentru agricultură, în agenda Parlamentului European!

PPESăptămâna aceasta, voi participa la reuniunile Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, al cărei vicepreședinte sunt, Comisiei pentru protecția animelor în timpul transportului (ANIT), Comisiei de Dezvoltare Regională, Comisiei de Afaceri Juridice, dar și la reuniuni ale Grupului PPE din Parlamentul European.

În cadrul Comisiei AGRI, vor avea loc dezbateri pe marginea următoarelor subiecte:
▶️ Prezentare de către comisarul Janusz Wojciechowski, responsabil pentru agricultură, a recomandărilor Comisiei adresate statelor membre cu privire la planurile strategice naționale
▶️ Prezentarea unui studiu pe tema „Pactul verde și PAC: implicații politice pentru adaptarea practicilor agricole și conservarea resurselor naturale ale UE”
▶️ Prezentare susținută de dl Hervé Guyomard (director pentru economia în domeniul cercetării la INRAE), dl Jean-Christophe Bureau (profesor de economie la Agro Paris Tech University) și dl Louis-Georges Soler (director pentru economia în domeniul cercetării la INRAE). Studiu solicitat de Comisia AGRI, comandat și gestionat de Departamentul tematic B
▶️ Situația actuală a negocierilor în curs din cadrul trilogului-Regulamentul privind măsurile tranzitorii și Piața unică

În cadrul Comisiei AGRI, se vor supune la vot amendamentele aferente următoarelor rapoarte:

▶️ Impactul normelor europene asupra liberei circulații a lucrătorilor și serviciilor: mobilitatea forței de muncă în cadrul Uniunii, un instrument pentru a corela nevoile pieței muncii cu competentele
▶️ Elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil
▶️ Inversarea tendințelor demografice din regiunile UE utilizând instrumentele politicii de coeziune
▶️ Un nou plan de acțiune privind economia circular
▶️ Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021

Principalul punct de pe ordinea de zi a Comisiei privind protecția animalelor în timpul transportului constă într-un schimb de opinii cu Janusz Wojciechowski, comisarul european pentru agricultură.
În cadrul Comisiei REGI, vom analiza proiectul de raport cu privire la Politica de Coeziune și strategiile regionale de mediu pentru combaterea schimbărilor climatice, dar și proiectul referitor la dimensiunea de gen în politica de coeziune. Vă voi reda discuţiile şi dezbaterile care vor avea loc în cadrul şedinţelor la care voi participa însă până atunci, dacă aveţi întrebări sau nelămuriri, vă stau la dispoziţie pentru a vă răspunde.